Mazivá a príslušenstvo SKF

Voľba maziva

Voľba plastického maziva môže byť náročný proces. Spoločnosť SKF vyvinula niekoľko nástrojov, ktoré Vám pomôžu s voľbou najvhodnejšieho maziva. Široká ponnuka nástrojov siahá od jednoducho použiteľných tabuliek po sofistikovaný software, ktorý umožňuje voľbu plastického maziva v závislosti na detailných pracovných podmienkach.

Základné voľby plastického maziva

Tabuľka základnej voľby plastického maziva Vám poskytuje rýchle odporúčanie ohľadne najviac používaných plastických maziv v typických aplikáciách.

Tabuľka základnej voľby plastického maziva

Obecne sa použije, pokiaľ:

Otáčky: rýchlosť otáčania(1) až do 300 000 (2)
Teplota: 50 až 100 °C (120 až 230 °F)
Zaťaženie: C/P cca 8 (3)

LGMT 2    

Viacúčelový

Pokiaľ nie je:

Predpokladaná teplota ložiska trvale > 100 °C (210 °F)  

LGHP 2         

Vysoká teplota

Predpokladaná teplota ložiska trvale >150 °C (300 °F), 
požiadavky na odolnosť proti žiareniu

LGET 2

Veľmi vysoká teplota

Nízka teplota prostredia –50 °C (–60 °F), predpokladaná teplota ložiska < 50 °C (120 °F) 

LGLT 2

Nízka teplota

Rázové zaťaženie, vysoké zaťaženie, časté spúšťanie/zastavenie      

LGHB 2    

Vysoké zaťaženie

Potravinársky priemysel

LGFP 2

Pre potravinársky 
priemysel

Biologicky odbúrateľné, požiadavky na nízku toxicitu

LGGB 2 

Biologicky odbúrateľné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) otáčkové číslo = n x dm, n[1/min] x 0,5 (D+d)[mm].
(2) pre guličkové ložiská, pre ložiská s čiarovým stykom n x dm až do 210 000 a pre valčekové ložiská n x dm až do 270 000.
(3) C/P = pomer zaťaženie, kde C = základná dynamická únosnosť [kN] , a P = ekvivalentné dynamické zaťaženie ložiska [kN].

Obchodný partneri

      

          

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info