Dezinfekcia priestoru

Vážení zákazní
nie je to tak dávno, keď naše zdravie ohrozovala pandémia koronavírusu COVID-19.

Táto skutočnosť nás prinútila uvedomiť si, že zdravie je to najdôležitejšie a s tým je spojená aj dezinfekcia priestoru v ktorom žijeme, pracujeme, bývame,....

Aj keď už o tom neprebiehajú rôzne diskusie, neriešia sa plošné testovania a očkovania, COVID-19 je tu stále aj keď počty nakazených a hospitalizovaných osôb sú nízke.

Riešením pre dezinfekciu prostredia sú Germicídne žiariče PROLUX. 

_vyr_561_PROLUX-GM30WA   _vyr_308PROLUX-G-15W   nátenný   prolux-g-36wa-do-hori-antracit-on-of-03

Sú to vysoko-kvalitné zariadenia od slovenského výrobcu slúžiace na dezinfekciu použitím ultrafialového žiarenia v špeciálnej časti prístroja o vlnovej dĺžke 253,7 nm. Sú  overené klinickými skúškami. Ich použitie a účinnosť sú overené dlhoročnými skúsenosťami priamo z praxe. Pri ich správnom použití nemôže dôjsť k žiadnemu nežiaducemu ožiareniu. Niekoľko zásad je však nutné dodržiavať.

  1. Konštrukciou zariadenia a ich umiestnením musí byť bezpodmienečne zaistené, aby v nijakom prípade nedošlo k priamej expozícii obsluhujúceho personálu, prípadne pacientov s nebezpečným UVC žiarením. Práve vzhľadom na to, že toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu, vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami.
  2. Germicídne žiariče môžu obsluhovať len osoby náležite poučené o prevádzke a prípadných rizikách, pričom tento fakt musí byť zaznačený písomnou formou.
  3. Zabezpečiť pravidelné (raz ročne) preskúšanie funkcie žiaričov, kontrolu prevádzkových spínačov a ďalších doplnkových technických prostriedkov ak boli použité.
  4. Označenie žiaričov výstražnými štítkami o nebezpečnosti UVC žiarenia. 

Germicídne žiariče PROLUX G® sa vyrábajú v prevedení - mobilné, stolové a nástenné.

Všetky verzie sú dodávané v troch prevedeniach:

1/ uzavreté - používané za prítomnosti osôb, zvierat a rastlín
2/ otvorené - používané bez prítomnosti osôb, zvierat a rastlín
3/ kombinované - ms možnosťou zmeny režimu s otvoreného na uzavreté žiarenie a naopak.