Plastické mazivá a tuky

Plastické mazivá a tuky

Plastické mazivá sú mazivá pastovitej konzistencie, ktoré sa skladajú zo základového oleja a zahusťovadla.
Kvôli zlepšeniu určitých vlastností sa aditivujú.

K najdôležitejším aditívam patria:

 • inhibítory oxidácie a korózie
 • priľnavostné prísady
 • vysokotlakové (EP) prísady
 • prísady na ochranu proti opotrebovaniu
 • pevné mazacie zložky (grafit, MoS2, PTFE, bórnitrid)

Správna kombinácia základového oleja, zahusťovadla a aditív určuje vlastnosti plastického maziva.

Výhody mazania plastickým mazivom oproti mazaniu olejom

 • nepatrné konštrukčné náklady
 • dobré utesnenie mazacieho miesta pred vplyvmi zvonka (nečistoty, vlhkosť)
 • dlhá životnosť bez potreby údržby
 • nepatrná spotreba maziva
 • možnosť dodávok ložísk už namazaných z výrobného závodu

Plastické mazivá na báze vápenatých mydiel

 • Ich aplikácia pokrýva teplotný rozsah od cca. -40°C do 60°C pri veľmi dobrej odolnosti voči vode. Ak sa tieto plastické mazivá zahrejú nad 60°C, tak zmäknú bez toho, aby sa po ochladení obnovila ich konzistencia. Dlhé roky sa používali na všeobecné mazanie podvozkov automobilov (okrem ložísk kolies), dnes sú už však na ústupe.
 • Plastické mazivá na báze sodných mydiel
 • Sú vhodné pre aplikačné teploty do cca. 100°C. V minulosti sa pomerne často používali na mazanie „horúcich" ložísk, dnes boli v týchto aplikáciách nahradené plastickými mazivami na báze lítnych mydiel. Nie sú odolné voči vode. Majú vláknitú štruktúru, a preto sú predurčené hlavne na mazanie prevodoviek. Pri krátkodobom zahriatí nad bod topenia a po ochladnutí obnovia svoju východiskovú štruktúru.

Plastické mazivá na báze lítnych mydiel

 • Vyrábajú sa od 50-ych rokov minulého storočia. Kovové mydlá môžu mať rôznu kvalitu. Dnešné špičkové produkty sú zahustené prakticky výlučne 12-hydroxystearanom lítnym. Tieto plastické sú dostatočne odolné voči vode a súčasne sú aj termicky vysoko zaťažiteľné. Ich aplikačný teplotný rozsah je cca. -20 až +130°C. Tento druh plastického maziva spája prednosti vépenatách a sodných mazív, bez ich nevýhod. Preto sú to dnes najpoužívanejšie plastické mazivá.
 • Lítne, vápenaté a hlinité plastické mydlá nachádzajú použitie aj ako komplexné plastické mazivá vo vysokohodnotných produktoch. Majú omnoho vyššie body vzplanutia ako normálne plastické mazivá na báze kovových mydiel. Ich aplikačné teploty sú, v závislosti od základných látok, od -50 do +160°C, avšak tieto teploty musia byť vždy pod ich bodom odkvapnutia.

Vápenaté komplexné plastické mazivá
Na základe svojej dobrej znášanlivosti s vodou sa s obľubou používajú na „mokré" aplikácie. Pri vyšších teplotách a pri dlhodobejšom skladovaní majú sklon k tvrdnutiu, kvôli čomu sa väčšinou používajú pri stratovom mazaní s permanentným domazávaním. Ich horná aplikačná teplota je 130°C, krátkodobo 140°C.

Hlinité komplexné plastické mazivá
Veľmi dobre sa osvedčili pri vysokoteplotných aplikáciách okolo 150°C, dokonca pri použití teplotne stálych základových olejov môžu krátkodobo zvládnuť aj teplotné špičky 200-220°C. V kombinácii s pevnými mazacími zložkami, ako MoS2, alebo grafit, sa často používajú v prevodovkách rotačných pecí a pri iných teplotne zaťažených mazacích aplikáciách, často v metalurgickom priemysle. Vďaka ich veľmi dobrej odolnosti voči vode nachádzajú použitie pri mazaní vodných stavieb a v lodnej plavbe.

Lítne komplexné plastické mazivá
Podobne ako u dvoh predcádzajúcich typov, majú lítne komplexné plastické mazivá bod topenia okolo 250°C a sú použiteľné do teplôt okolo 150°C. Pri použití syntetických základových olejov sa môže ich aplikačný teplotný rozsah ešte zväčšiť. Ich použitie sa uprednostňuje v ťažko prístupných ložiskách v priemysle, ako aj v ložiskách kolies osobných a nákladných automobilov.

Plastické mazivá bez mydiel (gélové a bentonitové)
Zahusťovadlami v týchto typoch plastických mazív môžu byť anorganické alebo organické produkty, pričom za zmienku stoja aspoň tieto dva najdôležitejšie:

 • Bentonitové plastické mazivá na báze rafinačnej hlinky (kremičitanu hlinitého)
 • Polymočovinové plastické mazivá na báze derivátov močoviny
 • Tieto plastické mazivá sa vyznačujú vysokým bodom odkvapnutia a vysokou možnou aplikačnou teplotou.

U bentonitových plastických mazív je potrebné dbať na aplikačnú teplotu, pretože základový olej, ktorý sa pevne drží v silikátovej štruktúre, môže pri vysokých teplotách oxidovať bez toho, aby došlo k rozdeleniu fáz oleja a zahusťovadla. Dôsledkom toho môžu byť zakarbonizované ložiská a potrubia.

Polymočovinové plastické mazivá sa používajú, keď zlyhajú lítne komplexné mazivá, tzn. nachádzajú použitie nad trvalou vysokoteplotnou aplikačnou hranicou 160°C. Popri svojej vhodnosti pre vysoké teploty, majú tieto mazivá vynikajúcu odolnosť voči vode a poskytujú veľmi dobrú ochranu proti opotrebovaniu a korózii.