EXTÉRIA - BOZP a PO

Všetko pre bezpečný chod Vašej firmy na jednom mieste

Všetko pre bezpečný chod Vašej firmy na jednom mieste

Obchodné zastúpenie pre okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov 

Sme špecialisti na BOZP a OPP v nasledujúcich oblastiach

Teraz máme 4 700 spokojných klientov v zmluvnom vzťahu. Svoju prácu si vždy obhájime...

V rámci balíčka BOZP a OPP poskytujeme komplexné služby!

Ďalej sa nemusíte už o nič starať..

Bezpečnosť práce

 • trvalé udržiavanie BOZP
 • vyhľadávanie rizík
 • spracovanie dokumentácie
 • odborná pomoc v oblasti pracovných úrazov
 • osobná účasť pri kontrolách orgánov štátneho odborného dozoru (OIP, RUVZ, Hasiči)

Ochrana pred požiarmi

 • Požiarny poriadok
 • poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • poriadok ohlasovne požiarov
 • tematický plán školenia zamestnancov
 • dokumentácie o vykonanom školení

Školenie BOZP - OPP

 • vstupné a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancoch v OPP
 • školenie preventívnej požiarnej hliadky
 • školenie preventistov v OPP

Revízie zariadení

 • revízie el. spotrebičov
 • revízie el. zariadení (termíny sa pohybujú od 2 mesiacov do 3 rokov)
 • revízie núdzového osvetlenia
 • revízie hasiacich prístrojov
 • revízie protipožiarnych dverí

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info